tempo wzrostu

Encyklopedia PWN

ekon. pojęcie wprowadzone 1972 w I Raporcie dla Klubu Rzymskiego, opracowane przez zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (D.L. Meadows i inni), na określenie skończonych rozmiarów zasobów globu ziemskiego.
biol. powiększanie się wymiarów i masy ciała osobników w ciągu ich życia (ontogeneza).
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
ekon. koncepcja rozwoju systemu światowego sformułowana 1974 w II Raporcie dla Klubu Rzymskiego;
rozrastanie się tkanek i narządów, w różnym tempie w różnych okresach rozwoju osobniczego, skorelowane z dojrzewaniem ich funkcji;
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia