temp Celsjusza

Encyklopedia PWN

zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
termometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru temperatury, na podstawie zależności od temperatury wartości wielkości fiz. (tzw. właściwości termometrycznej, np. objętości, oporu elektr.) zastosowanego ciała termometrycznego (np. rtęci w zbiorniku t. szklanego, drutu platynowego w czujniku t. oporowego);
woda w stałym stanie skupienia; substancja krystaliczna, bezbarwna, przezroczysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia