tarczowe

Encyklopedia PWN

pilarka tarczowa, pot. tarczówka, piła tarczowa,
pilarka z piłami tarczowymi;
hamulec cierny, w którym elementy wywierające nacisk w momencie hamowania działają na płaskie powierzchnie wirujące (związane np. z kołem pojazdu).
rodzaj silnika elektrycznego o wirniku w kształcie tarczy wykonanej z materiału izolacyjnego, z naniesionym na niej drukowanym uzwojeniem twornika (silnik prądu stałego) lub z magnesami trwałymi o kierunku polaryzacji magnet. prostopadłym do powierzchni tarczy (silniki skokowe).
tokarka tarczowa, tarczówka,
tokarka, w której obrabiany przedmiot mocuje się na pionowej tarczy osadzonej na wrzecionie o osi poziomej;
geol. wulkan wylewający wyłącznie lawy bazaltowe (o małej lepkości);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia