tarczowe

Encyklopedia PWN

zakład przemysłu drzewnego lub dział produkcyjny kombinatu przem., którego gł. zadaniem jest przerób przez przecieranie (rozpiłowanie wzdłużne) lub przerób za pomocą tzw. trakorębarek drewna okrągłego na tarcicę;
trał
[ang.],
wojsk. urządzenie służące do wykonywania przejść w polach minowych oraz rozminowywania;
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae,
rodzina małpiatek zamieszkujących południowo-wschodnią Azję;
bassowate, bassy, Centrarchidae,
rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych, czasem niewłaściwie nazywana okoniami słonecznymi;
fotografia faz ruchu dokonywana za pomocą tarczowej (wirującej) migawki naświetlającej materiał światłoczuły wiele razy (tę samą klatkę) lub za pomocą szybkich błysków lampy elektronowej (fotografowanie przy otwartej migawce);
wykonywanie gwintów metodami obróbki skrawaniem (nacinanie) lub obróbki plast., rzadziej przez odlewanie lub kucie w matrycach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia