tarczowe

Encyklopedia PWN

obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.
obrabiarka do ciągnienia drutów, prętów i rur;
archeol. jednostka kulturowa późnego okresu wędrówek ludów (2. poł. V w.–pocz. VII w.), obejmująca Wysoczyznę Elbląską, dorzecze dolnej Wisły i Pasłęki;
godłem herbu państwowego Polski jest Orzeł Biały w polu czerwonym, zwrócony w prawo, z koroną, dziobem i szponami złotymi;
holender
[niem.],
maszyna używana przy produkcji masy papierniczej do mielenia i mieszania w wodzie surowców włóknistych (np. wstępnie rozwłóknionej masy celulozowej);
urządzenie do bardzo drobnego rozdrabniania substancji stałych, np. węgla, karbidu, cementu, słodu, zboża ( młyn zbożowy), masy papierniczej (młyn papierniczy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia