taśmowe

Encyklopedia PWN

pilarka taśmowa, pot. taśmówka, piła taśmowa,
pilarka z piłami taśmowymi;
przenośnik taśmowy, pot. transporter,
przenośnik cięgnowy, który przenosi materiał sypki lub przedmioty na powierzchni ruchomej taśmy o zamkniętym obwodzie;
przenośnik, pot. transporter,
techn. środek transportu bliskiego przeznaczony do przemieszczania materiałów (nosiwa) w sposób ciągły;
obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.
bunkrowiec, bunkierka,
statek wodny o niewielkim tonażu przystosowany do zaopatrywania innych statków w paliwo stałe lub płynne oraz oleje;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia