tłokowej

Encyklopedia PWN

maszyna, w której następuje zamiana energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie na pracę mechaniczną.
maszyna do przetwarzania energii ciśnienia płynu w energię mech. lub energii mech. w energię ciśnienia płynu za pomocą zespołu złożonego z cylindra i szczelnego tłoka; np.: silnik tłokowy, pompa tłokowa, sprężarka tłokowa.
silnik parowy tłokowy, maszyna parowa,
silnik cieplny, w którym energia wewnętrzna pary wodnej przekształca się w pracę mechaniczną;
pierścień sprężynujący osadzony w rowku na tłoku;
pompa wyporowa, której elementem roboczym jest walcowy tłok wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne;
silnik, w którym organem roboczym jest tłok poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym lub element pełniący funkcję tłoka poruszający się ruchem obrotowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia