szaber

Encyklopedia PWN

szaber
[niem.],
pot. grabież rzeczy opuszczonych przez właściciela, pozbawionych należytej opieki.
kradzież lub przywłaszczenie mienia pozbawionego należytej ochrony wskutek wojny lub innego nadzwyczajnego zdarzenia (klęski żywiołowej, katastrofy); pot. szaber.
Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Północne, Ziemie Nowe, Ziemie Uzyskane,
terytoria należące uprzednio do Niemiec (Śląsk, część Pomorza Zachodniego i Brandenburgii po linię Odry i Nysy Łużyckiej oraz południowa część Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska, włączone do Polski w wyniku postanowień konferencji w Poczdamie VII–VIII 1945;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia