systemach anamorfotycznych

Encyklopedia PWN

film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
film
[ang.]:
Panavision
[pänəwı̣żən],
nazwa handl. wyrobów amer. firmy opt. Panavision Inc. (obecnie siedziba w Woodland Hills, Kalifornia), zał. 1953 przez R. Gottschalka, świadczącej usługi na rzecz kinematografii.
film jeden z systemów szerokoekranowych;
Cinemascope
[sı̣nəməskəup; ang.],
jeden z systemów filmu panoramicznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia