synkopowany

Encyklopedia PWN

ragtime
[rạ̈gtaım; ang.] Wymowa,
rodzaj synkopowanej muzyki fortepianowej, także specyficzny sposób gry i jeden z pierwszych stylów w muzyce jazzowej (poprzednik stylu dixieland);
Brahms
[bra:ms]
Johannes Wymowa, ur. 7 V 1833, Hamburg, zm. 3 IV 1897, Wiedeń,
niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent, przedstawiciel muzyki późnego romantyzmu.
cake-walk
[kẹıkuo:k],
taniec Murzynów amer. powstały w 2. poł. XIX w., w żywym tempie, metrum 2/4, rytmie synkopowanym;
charleston
[czạ:rlstən] Wymowa,
taniec Murzynów amer. wywodzący się z m. Charleston (Karolina Południowa);
czardasz
[węg. csárda ‘karczma wiejska’],
lud. taniec węgierski
fokstrot
[ang., ‘lisi krok’],
foxtrott,
współcz. taniec towarzyski, pochodzący z Ameryki Północnej;
habanera, habañera,
lud. taniec kubański zbliżony do tanga, o charakterystycznym synkopowanym rytmie, powstały ok. 1850 z tańca contradanza (hiszp. odmiana ang. country dance);
karioka
[portug.],
muz. południowoamerykański taniec towarzyski;
polski taniec ludowy, o różnych lokalnych nazwach w regionie krakowskim (mijany, suwany, dreptany, przebiegany, ścigany skalmierzak, szopieniak, wiśliczak, proszowiak), często poprzedzony przyśpiewką, utrzymany w umiarkowanym lub żywym tempie i metrum parzystym (zwykle 2/4);
rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
muz. jeden z podstawowych elementów dzieła muz., regulujący jego przebieg w czasie;
slow-fox
[slọufoks; ang.] Wymowa,
popularny taniec towarzyski, pochodzenia amer., w metrum parzystym, rytmie synkopowanym (synkopa), tempie umiarkowanym;
synkopa
[gr.],
muz. rodzaj zaburzenia metro-rytmicznego w toku utworu, wykorzystywany jako środek stylistyczny;

Słownik języka polskiego PWN

synkopować «wykonywać utwór muzyczny z zastosowaniem synkop»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia