synkopowany

Encyklopedia PWN

habanera, habañera,
lud. taniec kubański zbliżony do tanga, o charakterystycznym synkopowanym rytmie, powstały ok. 1850 z tańca contradanza (hiszp. odmiana ang. country dance);
karioka
[portug.],
muz. południowoamerykański taniec towarzyski;
polski taniec ludowy, o różnych lokalnych nazwach w regionie krakowskim (mijany, suwany, dreptany, przebiegany, ścigany skalmierzak, szopieniak, wiśliczak, proszowiak), często poprzedzony przyśpiewką, utrzymany w umiarkowanym lub żywym tempie i metrum parzystym (zwykle 2/4);
rytm
[gr. rhythmós ‘takt’, ‘rytm’],
muz. jeden z podstawowych elementów dzieła muz., regulujący jego przebieg w czasie;
slow-fox
[slọufoks; ang.] Wymowa,
popularny taniec towarzyski, pochodzenia amer., w metrum parzystym, rytmie synkopowanym (synkopa), tempie umiarkowanym;
synkopa
[gr.],
muz. rodzaj zaburzenia metro-rytmicznego w toku utworu, wykorzystywany jako środek stylistyczny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia