swoiste

Encyklopedia PWN

antygen sterczowy swoisty, antygen swoisty gruczołu krokowego, PSA,
med. proteaza serynowa (kalikreina) syntetyzowana przez komórki nabłonka gruczołu krokowego i wydzielana do płynu nasiennego;
subpopulacja limfocytów zdolna do produkcji swoistych przeciwciał (immunoglobuliny), u ssaków dojrzewająca i nabierająca kompetencji immunologicznej w szpiku kostnym, natomiast u ptaków — w kaletce (torebce) Fabrycjusza (B od ang. Bursa Fabrici);
stowarzyszenia studentów wyższych uczelni stawiające sobie różnorodne zadania, gł. działalność samopomocową, samokształceniową, polit., organizowanie życia towarzyskiego studentów; odznaczały się swoistą, archaizowaną obyczajowością, ceremoniałami i odznakami.
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
Fichte
[fı̣śtə]
Johann Gottlieb Wymowa, ur. 19 V 1762, Ramramenau (Saksonia), zm. 27 I 1814, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli klasycznej filozofii niemieckiej.
folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia