swobodą testowania

Encyklopedia PWN

testament
[łac.],
jednostronna czynność prawna, w której treści spadkodawca (testator) określa losy swego majątku na czas po swojej śmierci; także dokument obejmujący oświadczenie ostatniej woli;
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia