suspensja

Encyklopedia PWN

suspensja
[łac.]
(ang. suspense),
lit. zahamowanie lub czasowe spowolnienie rozwoju zdarzeń (tzw. chwyt retardacji), mające na celu zwiększenie napięcia u czytelnika w momencie oczekiwania na decydujący zwrot akcji.
suspensja
[łac.],
chem. → zawiesina.
suspensja
[łac. suspensio ‘zawieszenie’],
lit. zabieg artyst.;
abrewiatura
[łac. abbrevio ‘skracam’],
książka:
dramat
[gr. dráma ‘działanie’],
jeden z 3 rodzajów literackich;
Ohnet
[onẹ]
Georges, ur. 3 IV 1848, Paryż, zm. 6 V 1918, tamże,
pisarz francuski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia