suche

Encyklopedia PWN

Suchy Wierch Kondracki, słowac. Suchý vrch Kondracký,
szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Zachodnich, między dolinami Kondratową a Cichą (na Słowacji);
w. gminna w woj. wielkopol. (pow. poznański), przy północnej granicy Poznania;
chem. ditlenek węgla w stanie stałym;
rodzaj tynku wewn. — mocowane do ścian i sufitu płyty gipsowo-kartonowe.
ekol. formacja roślinna, w której dominują duże trawy, a pośród nich występują pojedyncze drzewa lub ich niewielkie grupy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia