stopowe

Encyklopedia PWN

stal zawierająca oprócz węgla także celowo wprowadzane pierwiastki (dodatki stopowe);
tykwica stopowa, Telfairia pedata,
gatunek rośliny drzewiastej z rodziny dyniowatych z obszarów międzyzwrotnikowych Afryki Wschodniej, rośnie też na Madagaskarze i Maskarenach;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
stop żelaza z węglem (2,11–4% węgla) i pierwiastkami pochodzącymi z procesu metalurgicznego (mangan, krzem, fosfor, siarka) lub dodatkami stopowymi;
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
strofa składająca się z wersów kształtowanych anapestem, wprowadzona do poezji pol. przez A. Mickiewicza;
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
stopy lekkie (gęstość 2,55–2,80 g/cm3), których gł. składnikiem jest aluminium.
węglik żelaza Fe3C, składnik strukturalny wielu stopów żelaza;
stopy, których gł. składnikiem jest miedź (z wyłączeniem stopów miedzi zawierających co najmniej 10% złota lub srebra, które zalicza się do stopów złota lub srebra);
złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
stop miedzi (gęstość 7,5–9,2 g/cm3), w którym gł. dodatkiem stopowym w ilości powyżej 2% jest cyna (Sn) albo aluminium (Al), krzem (Si), beryl (Be), ołów (Pb) lub mangan (Mn), stąd nazwy: b. cynowe, b. aluminiowe (zw. dawniej brązalami), b. krzemowe itd.;
operacja obróbki cieplnej gł. stopów metali (najczęściej stali) prowadzona w celu zwiększenia ich twardości lub — w połączeniu z odpuszczaniem — uzyskania optymalnej kombinacji właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
łączenie metali i stopów za pomocą lutu;
stop wiążący elementy łączone przez lutowanie, składający się ze stopionego lutu miejscowo wzbogaconego w pierwiastki stopowe lutowanych metali.
metalurgia proszków, ceramika metali,
dział inżynierii materiałowej zajmujący się wytwarzaniem wyrobów i półwyrobów z proszków metali, mieszanek proszków metali, mieszanek proszków metali z niemetalami, proszków stopowych lub częściowo stopowych w procesach prasowania i spiekania.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

stop I
1. «wykrzyknik nakazujący komuś natychmiastowe zatrzymanie się lub przerwanie jakiejś czynności»
2. «w tekstach depesz: wyraz pełniący funkcję kropki»
3. «czerwone światło zapalające się automatycznie z tyłu pojazdu mechanicznego w momencie naciśnięcia hamulca»
4. pot. «forma podróżowania polegająca na nieodpłatnym korzystaniu z zatrzymywanych po drodze pojazdów»
5. pot. «samochód zabierający autostopowiczów»

• stopowy
stop II «substancja metaliczna wytwarzana w celu poprawienia właściwości wytrzymałościowych i technologicznych metali»
• stopowy
stopa
1. «u człowieka i u większości ssaków: najniższa część nogi»
2. «końcowy odcinek odnóży owadów»
3. «część pończochy lub skarpetki, którą wkłada się na stopę»
4. «jednostka miary wierszowej»
5. «jednostka długości używana w krajach anglosaskich równa 0,3048 m»
6. «zawartość szlachetnego kruszcu w monecie»
7. «wystająca część maszyny, służąca do przymocowywania jej do podstawy»
8. «poziom, stan czegoś»

• stopowy • stópka
stal stopowa «stal zawierająca oprócz węgla wprowadzane celowo domieszki jednego lub kilku pierwiastków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia