statusu

Encyklopedia PWN

status
[łac.],
stan prawny;
status quo
[łac.],
prawo w stosunkach międzynar. termin, który oznacza istniejący w danej chwili stan polit.-prawny (np. granice państwa), potwierdzony w aktach prawnomiędzynar.;
chem. określenie nietrwałego, bardzo aktywnego stanu substancji w momencie jej powstawania.
sytuacja prawna państwa pozostającego pod faktyczną władzą innego państwa w wyniku dokonania okupacji wojennej.
stan prawny lub polit. istniejący poprzednio.
stan prawny lub polit. istniejący przed rozpoczęciem wojny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia