stale łożyskowe

Encyklopedia PWN

stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
Charpy
[szarpị]
Augustin Georges Albert, ur. 1 VIII 1865, zm. 25 XI 1945,
fr. chemik i metaloznawca;
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
torbacze, Marsupialia,
nadrząd ssaków zaliczany do szczepu Metatheria (ssaki — Układ systematyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia