stałoprądowa

Encyklopedia PWN

polarografia
[łac.-gr.],
woltamperometria z liniową zmianą potencjału kapiącej elektrody rtęciowej (KER; elektrody rtęciowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia