stężonym

Encyklopedia PWN

stężenie, koncentracja,
sposób określania zawartości składnika (B) w danym układzie (w danej substancji);
chem. łączne stężenie wszystkich form analizowanego składnika, w których występuje on w roztworze, możliwe do oznaczenia daną metodą analityczną.
chem. najmniejsze stężenie substancji w próbce, przy którym można tę substancję oznaczyć (lub wykryć) daną metodą analityczną.
stężenie molalne, molalność roztworu,
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby moli składnika do masy rozpuszczalnika;
stężenie molowe, molowość roztworu,
stężenie roztworu wyrażane stosunkiem liczby moli składnika do objętości roztworu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia