sprasowywania

Encyklopedia PWN

dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
fibra
[łac.],
produkt otrzymywany przez sprasowywanie na gorąco i wysuszenie papieru, poddanego uprzednio kąpieli w stężonym roztworze chlorku cynku;
układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia