specjacja filetyczna

Encyklopedia PWN

specjacja
[ang. < łac.],
biol. proces powstawania nowych gatunków biologicznych, a w konsekwencji nowych linii ewolucyjnych;
punktualizm
[łac.],
biol. teoria specjacji i, szerzej, procesów ewolucyjnych, sformułowana 1972 przez N. Eldredge’a i S.J. Goulda w reakcji na gradualizm, który większość zmian ewolucyjnych przypisywał ewolucji filetycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia