soda amoniakalna

Encyklopedia PWN

handlowa nazwa bezwodnego węglanu → sodu, Na2CO3.
amoniakalna metoda, metoda Solvaya,
przemysłowa metoda otrzymywania sody (węglanu sodu, Na2CO3) z chlorku sodu (NaCl);
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
sodu węglan, soda, Na2CO3,
związek nieorganiczny, sól;
przem. metoda otrzymywania sody (węglanu sodu), Na2CO3;
pergamin
[łac.< gr.],
papier pergaminowy,
zwyczajowa nazwa papieru o gramaturze 40–80 g/m2, wytwarzanego najczęściej z bardzo rozwłóknionej masy celulozowej, poddanego pergaminizowaniu (działaniu mocnego roztworu kwasu siarkowego, płukaniu wodą, roztworem sody amoniakalnej i ponownie wodą);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia