sołońce

Encyklopedia PWN

słone gleby o poziomie sodu w kompleksie sorpcyjnym przekraczającym 15%;
Salski, Step, Sạlskaja stiep´,
równina w południowej Rosji, w zachodniej części Obniżenia Kumsko-Manyckiego, od północy ograniczona rz. Sał;
zespół gleb, w których pod wpływem warunków klimatycznych, przesiąkania wód z mórz i oceanów lub działalności człowieka nastąpiło wzbogacenie w sole łatwo rozpuszczalne w wodzie, powyżej określonych, granicznych zawartości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia