skonfederowanego

Encyklopedia PWN

Skonfederowane Stany Ameryki, ang. Confederate States of America,
oficjalna nazwa Konfederacji Południa (Southern Confederacy), państwa istniejącego 1861–65, obejmującego 11 stanów Południa USA, które 1860–61 dokonały secesji z Unii (jako pierwszy — 20 XII 1860 stan Karolina Południowa).
w dawnej Polsce sejm zwoływany w celu przeciwdziałania zasadzie liberum veto;
Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, od XI 1913 Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych,
organizacja polit. utworzona 10 XI 1912 w Galicji, za gł. cel stawiała sobie koordynację akcji niepodległościowych, a w sprzyjających warunkach wyłonienie rządu narodowego;
Davis
[dẹıwıs]
Jefferson Wymowa, ur. 3 VI 1808, hrab. Todd (stan Kentucky), zm. 6 XII 1889, Nowy Orlean (stan Luizjana),
prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki.
Niewiarowski Stefan, data ur. nieznana, zm. 3 I 1665, Warszawa,
żołnierz, jeden z przywódców konfederacji wojska litewski;
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
Stanisław August Poniatowski, ur. 17 I 1732, Wołczyn k. Brześcia Litewskiego, zm. 12 II 1798, Petersburg,
król Polski.
stan w południowo-wschodniej części USA, na południu sięga do Zat. Meksykańskiej;
stan w południowo-zachodniej części USA, przy granicy z Meksykiem;
Arkansas
[ạ:rkənso:] Wymowa,
stan w południowej części USA, na zachód od dolnego biegu Missisipi;
Centralny Komitet Narodowy we Lwowie (CKN),
porozumienie międzypartyjne, powołane 28 VII 1914 jako przeciwwaga Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych;
Cill Choinnigh
[ki:l chịnə],
ang. Kilkenny,
m. w południowo-wschodniej Irlandii, nad rz. An Fheoir (ang. Nore);
Daszyński Ignacy Ewaryst, ur. 26 X 1866, Zbaraż (Podole), zm. 31 X 1936, Bystra k. Cieszyna,
działacz socjalistyczny, polityk; współzałożyciel i przywódca PPSD, później PPS.
organizacja paramilitarna, utworzona 1913 w Nowym Targu pod patronatem politycznym Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego;
Floryda, Florida Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim, Zat. Meksykańską i Cieśn. Florydzką;
Georgia
[dżọ:rdżə] Wymowa,
stan w południowo-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
Gosiewski, Gąsiewski, Wincenty Aleksander, ur. między 1625 a 1629, zm. 29 XI 1662, k. Ostryny (pow. lidzki),
syn Aleksandra, ojciec Bogusława, podskarbi wielki litew., hetman polny litewski;
Houston
[hjụ:stən]
Sam, ur. 2 III 1793, stan Wirginia, zm. 26 VII 1863, Huntsville (stan Teksas),
amer. polityk, prawnik, generał;

Materiały dodatkowe

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia