skalami magnitud

Encyklopedia PWN

magnituda
[łac.],
geofiz. oznaczenie siły trzęsienia ziemi podawane w tzw. skali magnitud, zwanej też skalą Richtera.
geofiz. skala, a właściwie kilka skal (nazywanych też skalami magnitud), określających wielkość trzęsienia ziemi;
gwałtowne zaburzenie stanu równowagi we wnętrzu Ziemi, prowadzące do wyzwolenia się energii w postaci ciepła, fal sejsmicznych, ruchu skał i ich trwałych deformacji (np. spękania, szczeliny).
miara jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia