skala Celsjusza

Encyklopedia PWN

skala temperatury, oparta na 2 punktach stałych: temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem 1 atm (0°C) i temperaturze wrzenia wody pod tym ciśnieniem (100°C).
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
temperatura wyrażona w termodynamicznej skali temperatur, takiej w której punktowi potrójnemu wody przypisano wartość 273,16 K (kelwinów);
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
Celsius
[sẹlsjüs],
Celsjusz, Anders, ur. 27 XI 1701, Uppsala, zm. 25 IV 1744, tamże,
szwedzki astronom i fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia