skala Celsjusza

Encyklopedia PWN

skala temperatury, oparta na 2 punktach stałych: temperaturze topnienia lodu pod ciśnieniem 1 atm (0°C) i temperaturze wrzenia wody pod tym ciśnieniem (100°C).
fiz. uporządkowany zbiór wartości danej wielkości fizycznej, określony zgodnie z umownie przyjętymi założeniami;
statyst. sposób zapisu wyników obserwacji i pomiarów;
temperatura wyrażona w termodynamicznej skali temperatur, takiej w której punktowi potrójnemu wody przypisano wartość 273,16 K (kelwinów);
zbiory wartości temperatury uporządkowane zgodnie z przyjętymi założeniami (skala wielkości fizycznej).
Celsius
[sẹlsjüs],
Celsjusz, Anders, ur. 27 XI 1701, Uppsala, zm. 25 IV 1744, tamże,
szwedzki astronom i fizyk;
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
fiz. jedno z podstawowych praw gazowych, zgodnie z którym objętość (V) danej masy gazu doskonałego pod stałym ciśnieniem zależy liniowo od jego temperatury bezwzględnej (T);
temperatura
[łac.],
skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego.
termometr
[gr.],
przyrząd do pomiaru temperatury, na podstawie zależności od temperatury wartości wielkości fiz. (tzw. właściwości termometrycznej, np. objętości, oporu elektr.) zastosowanego ciała termometrycznego (np. rtęci w zbiorniku t. szklanego, drutu platynowego w czujniku t. oporowego);
woda w stałym stanie skupienia; substancja krystaliczna, bezbarwna, przezroczysta;

Słownik języka polskiego PWN

skala Celsjusza «skala mierzenia temperatury, w której podstawową jednostką jest stopień Celsjusza»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia