skały okruchowe

Encyklopedia PWN

skały powstałe na powierzchni skorupy ziemskiej w wyniku nagromadzenia materiału pod wpływem wietrzenia, procesów życiowych, sedymentacji i diagenezy;
osadowe skały okruchowe złożone z okruchów (klastrów), będących produktami mechanicznego rozpadu skał wskutek wietrzenia i erozji.
geol. skały osadowe powstałe z materiałów piroklastycznych;
złoża osadowe lub wietrzeniowe, w których składnik użyteczny występuje w postaci okruchów rozproszonych w skale płonej;
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia