sieć trakcyjną

Encyklopedia PWN

sieć elektr. do zasilania pojazdów w energię elektr. za pomocą odbieraków prądu;
układ przestrzenny linii kol. i stacji kolejowych na określonym obszarze;
stacja elektroenerg. przetwarzająca prąd elektr. doprowadzany z elektrowni na prąd odpowiedni do zasilania sieci trakcyjnej.
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
trakcja
[łac.],
sposób wprawiania pojazdu szynowego w ruch po torze;
zespół przedsięwzięć organizacyjnych i techn., których celem jest wprowadzenie na linii kol. trakcji elektrycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia