sezonowe starzenie się

Encyklopedia PWN

końcowa faza rozwoju wszystkich organów roślinnych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych — reprodukcyjnych), prowadząca do śmierci komórek;
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia