rutherford

Encyklopedia PWN

azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
Cavendish Laboratory
[kạ̈wəndısz ləbọrətəri],
pracownia fizyki doświadczalnej uniw. w Cambridge (W. Brytania), nazwana na cześć H. Cavendisha; zał. 1871 przez lorda Devonshire,
Hahn
[ha:n]
Otto Wymowa, ur. 8 III 1879, Frankfurt n. Menem, zm. 28 VII 1968, Getynga,
fizykochemik niemiecki.
symbol pierwiastka chemicznego → rutherforda (od formy rutherfordium utworzonej od nazwiska E. Rutherforda).
szybkość rozpadu jąder substancji promieniotwórczej określana liczbą rozpadów jąder atomowych danej próbki substancji promieniotwórczej w jednostce czasu;
atom
[gr. átomos ‘niepodzielny’],
fiz. najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, posiadająca jeszcze właściwości tego pierwiastka, określoną masę oraz specyficzne właściwości fizyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia