ruchy wzrostowe

Encyklopedia PWN

tropizmy
[gr.],
fizjol. rodzaje wzrostowych ruchów roślin wielokomórkowych oraz reakcje niektórych zwierząt (np. stułbi, dżdżownicy, polipów jamochłonów) zachodzące w wyniku kierunkowo działającego bodźca.
koncepcja polityki gospodarczej w Polsce w 2. połowie XVI–XVII w. głosząca potrzebę zakazu wyjazdów polskich kupców za granicę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia