ruchy turgorowe

Encyklopedia PWN

fizjol. zmiany położenia całego organizmu roślinnego lub jego części pod wpływem bodźca wewnętrznego lub środowiskowego;
nastie
[gr. nastós ‘mocno dociśnięty’],
fizjol. ruchy organów roślin (niezależne od kierunków działania bodźca, często następują w efekcie zmiany jego natężenia) oraz niektórych zwierząt;
fotonastia
[gr.],
fizjol. jeden z rodzajów ruchów nastycznych (nastie), wywołany bezkierunkową zmianą natężenia światła;
heliotropizm
[gr. hḗlios ‘słońce’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
fizjol. rodzaj fototropizmu, reakcja ruchowa organizmu na określony bodziec świetlny — Słońce;
nyktynastia
[gr.],
fizjol. rodzaj nastii, ruchy nastyczne albo ruchy senne niektórych organów (np. liści, płatków kwiatowych lub pręcików) najczęściej o charakterze turgorowym, wywołane rytmicznymi zmianami okresów dnia i nocy;
bot. zgrubienie ogonka liściowego lub osadki liścia złożonego u jego nasady lub u nasady blaszki liścia lub listka; może się wyginać, zmieniając położenie liścia lub listka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia