roztworem nasyconym

Encyklopedia PWN

sodu węglan, soda, Na2CO3,
związek nieorganiczny, sól;
wapnia wodorotlenek, wapno gaszone, Ca(OH)2,
związek nieorg.; biała substancja krystaliczna;
nasycony wodny roztwór bromu;
nasycony, klarowny, wodny roztwór wodorotlenku wapnia Ca(OH)2;
wielofazowe mieszaniny wybuchowe o konsystencji ciekłej, plast. lub galaretowatej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia