rozszczepiających

Encyklopedia PWN

pryzmat
[gr.],
pryzmat optyczny,
fiz. bryła (zazwyczaj wielościan) z przezroczystego materiału z wypolerowanymi ścianami (co najmniej 2), które stanowią powierzchnie załamujące lub odbijające dla promieni światła przechodzących przez te bryłę;
karboksylazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów przyłączających do substratu org. cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) lub węglanu;
moderator
[łac.],
spowalniacz neutronów,
fiz. materiał stosowany do spowalniania neutronów, emitowanych w procesach rozszczepiania, w rdzeniach reaktorów jądrowych i specjalnych urządzeniach laboratoryjnych;
monochromator
[gr. mónos ‘jedyny’, chrṓma ‘kolor’, ‘barwa’],
urządzenie służące do wydzielania światła o wąskim widmie (monochromatycznego) ze światła o widmie złożonym, np. ze światła białego.
włókna syntetyczne otrzymywane w wyniku cięcia lub fibrylizacji cienkiej folii, najczęściej polipropylenowej;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia