rolnicze

Encyklopedia PWN

techn. środki produkcji służące do zmechanizowania wielu różnorodnych prac w rolnictwie, napędzane najczęściej silnikami spalinowymi i elektr.
używane w produkcji roln. środki techn., których elementy robocze w czasie pracy są nieruchome względem całego narzędzia lub obracają się wokół osi pod wpływem oporu podłoża
różnorodne sposoby rolniczego użytkowania ziemi, dostosowane do rozmaitych warunków przyrodniczych, zmieniające się historycznie w zależności od rozwoju społeczno-ekonomicznego (np.: gęstości zaludnienia, stosunków społecznych, poziomu uprzemysłowienia, postępu naukowo-technicznego);
środki techn. stosowane w mechanizacji produkcji roln., także wykorzystywane w leśnictwie, sadownictwie, warzywnictwie i gospodarce komunalnej.
zrzeszenia zaw. i społ. rolników mające na celu podnoszenie ich umiejętności zaw., produkcji rolnej oraz poziomu życia społ. i polit. wsi.
instytucje publiczno-prawne samorządu gospodarczego rolnictwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia