regionalnym

Encyklopedia PWN

ekon. organizacje państw określonej strefy geograficznej, mające za zadanie rozwijanie międzyregionalnej współpracy gospodarczej i prowadzenie prac badawczo-statystycznych w tym zakresie;
ekon. międzynarodowe instytucje finansowe,
umowy zawierane przez państwa określonej strefy geograficznej.
dział geografii, który dokonuje syntezy wiedzy o wybranych fragmentach powierzchni Ziemi (regionach), zarówno o środowisku przyrodniczym, jak też działalności człowieka i jej efektach;
radio publiczne (PR S.A.) ma 17 rozgłośni regionalnych: Radio Białystok z siedzibą w Białymstoku, PR Pomorza i Kujaw (Bydgoszcz), Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Olsztyn, PRO FM (Opole), Radio Merkury (Poznań), Radio Rzeszów, Radio Szczecin, Radio Wrocław, Radio dla Ciebie (Warszawa) i Radio Zachód (Zielona Góra). Wszystkie stacje dysponują nadajnikami UKF o zasięgu lokalnym. W 1990 rozgłośnie regionalne PR nadawały około 4 godzin programu dziennie na antenach radia centralnego. W ciągu następnych 2 lat przeniosły się na własne częstotliwości, rozbudowując program do 24 godzin na dobę. Pozostając antenami radia publicznego, zasilanymi wpływami z abonamentu, upodobniły się pod względem brzmienia do lokalnych stacji prywatnych. Ich program (w sumie) zajmuje drugie miejsce pod względem słuchalności w Polsce (1999).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ang. European Regional Development Fund,
jeden z funduszy strukturalnych EWG (obecnie Wspólnoty Europejskiej), który rozpoczął działalność 1975, w wyniku porozumienia uzgodnionego 1972;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia