refugiami

Encyklopedia PWN

refugium
[łac.],
ekol. → ostoja.
zool. obszar otaczający miejsce, w którym zwierzę mieszka przez dłuższy czas samo lub w parze, w okresie wylęgu i wychowu młodych i w którym spędza większość czasu w danym sezonie;
ostoja, refugium,
ekol. schronienie dla zwierząt, w którym podlegają one ochronie, mogą przetrwać niekorzystne okresy i odbyć rozród;
w. w południowo-zachodniej Słowacji, w kraju nitrzańskim, we wschodniej części Małej Niz. Naddunajskiej, 20 km na północny zachód od Štúrova.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia