Svodín
 
Encyklopedia PWN
Svodín,
w. w południowo-zachodniej Słowacji, w kraju nitrzańskim, we wschodniej części Małej Niz. Naddunajskiej, 20 km na północny zachód od Štúrova.
Jedno z ważniejszych stanowisk neolitycznych kultury lendzielskiej w Słowacji; 2 koliste obiekty (1. poł. IV tysiąclecia p.n.e.), wyznaczone systemami rowów i palisad; starszy o średnicy ok. 62 m — w jego obrębie rozpoznano 3 niesymetrycznie rozmieszczone przejścia (bramy?); młodszy o średnicy ok. 142 m — w jego obrębie 2 symetrycznie rozmieszczone bramy, obwarowane krótkimi rowami; podobne obiekty są znane m.in. z Austrii, Moraw; niejasna pozostaje ich funkcja — miejsce zgromadzeń publicznych, schronienia na wypadek zagrożenia (refugia), miejsce kultu (sanktuaria), miejsce koncentracji bydła hodowlanego (kraale).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia