reflektory

Encyklopedia PWN

reflektor
[łac.],
astr. teleskop, w którym wiązka światła jest skupiana przez zwierciadło wklęsłe (teleskop optyczny).
reflektor
[łac.],
rodzaj oprawy oświetleniowej, która dzięki połączeniu właściwości kształtu geom. odbłyśnika (najczęściej paraboloidalnego) z kierunkowym charakterem odbicia światła koncentruje wiązkę świetlną, odbitą od lustra, w wąskim kącie przestrzennym otaczającym oś optyczną;
czasopismo lit., wyd. 1923–25 w Lublinie;
element przewodzący umieszczany za anteną dipolową zwiększający jej kierunkowość.
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
metalizowanie, metalizacja,
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów (gł. metalowych) cienkich, dobrze związanych z podłożem powłok metalowych zabezpieczających materiał podłoża przed korozją, powłok dekoracyjnych, polepszających odporność na ścieranie, ekranujących, zabezpieczających wybrane powierzchnie w procesach obróbki cieplno-chem. i in.;
tachimetr
[gr.],
tachymetr,
instrument geodezyjny stosowany w tachimetrii, rodzaj teodolitu wyposażonego w dalmierz;
przyrząd do pomiaru odległości;
d’Haute-Provence Observatoire
[dot prowạ̃s obserwatuạr],
główne obserwatorium astronomiczne we Francji,
Janta-Połczyński Aleksander, ur. 11 XII 1908, Poznań, zm. 19 VIII 1974, Southampton (USA),
pisarz, reporter i dziennikarz;
obserwatorium, zał. 1946 w miejscowości Naucznyj (26 km od Symferopola);
litotrypsja
[gr. líthos ‘kamień’, tríbō ‘rozcieram’],
metoda usuwania kamieni nerkowych za pomocą litotryptera;
luneta
[fr.],
przyrząd optyczny służący do zwiększania kąta widzenia („zbliżania”) odległych obiektów, zwiększania ilości dochodzącego od nich światła oraz wyznaczania kierunku, w jakim się te obiekty znajdują.
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.
urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich (reakcja jądrowa).
żegl. ustawiony na lądzie stały znak nawigacyjny;
urządzenie do obserwacji obiektów astronomicznych w świetle widzialnym (tj. odbierających fale długości 350–1000 nm);

Słownik języka polskiego PWN

reflektor
1. «lampa elektryczna zawierająca zwierciadło wklęsłe, rzucające w określonym kierunku bardzo silne światło; też: snop światła wysyłany przez to źródło»
2. zob. odbłyśnik.
3. «teleskop, w którym elementem skupiającym światło jest zwierciadło wklęsłe»
4. «warstwa substancji odbijająca neutrony, otaczająca rdzeń reaktora jądrowego»
5. «umieszczona za anteną telewizyjną druga antena zapobiegająca powstawaniu podwójnych obrazów na ekranie telewizyjnym»

• reflektorowy • reflektorek
reflektor punktowy «reflektor dający nierozproszoną smugę światła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia