reflektory

Encyklopedia PWN

rod, Rh, rhodium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 45;
soczewka Fresnela, soczewka schodkowa,
element opt. składający się z szeregu pierścieniowych wycinków zwykłych soczewek optycznych o tak dobranych promieniach krzywizny, że ich ogniskowe są jednakowe, co powoduje, że aberracja sferyczna (aberracje układu optycznego) s.F. jest minim.;
Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Rosyjskiej Akademii Nauk (do 1991 Specjalne Obserwatorium Astrofizyczne Akademii Nauk ZSRR),
obserwatorium astr. w Zielenczuku na Kaukazie, zał. 1975;
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych cienkich powłok srebrnych — dekoracyjnych, chroniących przed korozją lub w celu uzyskania określonych właściwości fiz.;
pomieszczenie wraz z urządzeniami techn., stanowiące zasadniczą część zespołu studyjnego ośrodka telewizyjnego, w którym realizuje się program telewizyjny i przeprowadza próby;
światła reflektorów do oświetlania drogi przez samochód;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia