reflektory

Encyklopedia PWN

dynamo
[gr. dýnamis ‘siła’, ‘moc’],
niekiedy używana nazwa prostego alternatora (z magnesami trwałymi obracającymi się wewnątrz nieruchomych cewek) stosowanego do zasilania reflektora w rowerze;
geodimetr
[gr.],
przyrząd do geodezyjnych pomiarów odległości metodą opartą na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych;
grafit
[gr. gráphō ‘piszę’],
minerał, heksagonalna odmiana pierwiastka węgla; zwykle ma postać ziarnistych, łuskowych lub ziemistych skupień;
Gregory
[grẹgəri]
James, ur. 1638, zm. 1675,
matematyk i astronom szkocki;
identyfikator
[fr. < łac.],
telekom. urządzenie umieszczane na obiektach identyfikowanych, zdolne do emitowania tylko jemu właściwego sygnału w postaci kodu, zwykle złożonego z ciągu bitów zero-jedynkowych;
iluminacja
[łac.],
techn. sztuczne, ozdobne zewnętrzne oświetlenie obiektu (np. budynku, mostu, pomnika);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia