radiointerferometr

Encyklopedia PWN

radiointerferometr
[łac.-gr.],
interferometr radiowy,
astr. instrument astronomiczny do badania źródeł promieniowania radiowego;
radioteleskop
[łac.-gr.],
teleskop radiowy,
urządzenie do odbioru i analizy promieniowania radiowego emitowanego przez ciała niebieskie.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
interferometria wielkobazowa, interferometria międzykontynentalna, ang. Very Long Baseline Interferometry (VLBI),
najbardziej zaawansowana technika pomiarowa w badaniach radioastronomicznych.
radiointerferometr, skonstruowany przez B.Y. Millsa, w którym anteny składowe są rozmieszczone wzdłuż 2 prostopadłych osi.
zespół przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych zarówno z powierzchni Ziemi, jak i Kosmosu.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia