rad

Encyklopedia PWN

Radom, Radio Radom,
radio informacyjno-publicystyczne i muzyczne założone 1994 w Radomiu;
polit. instytucje przedstawicielskie w Rosji;
organ doradczy przy Wydziale Przemysłu Handlu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji w Królestwie Polskim, powołana 17 II 1817;
Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego, Rada Zjednoczenia Międzypartyjnego, Rada Międzypartyjna, Rada Polska,
ugrupowanie pol. partii i grup polit. działających w Rosji, utworzone 1917 w Moskwie;
terenowe organy władzy państw. i podstawowe organy samorządu społ. w Polsce 1944–90;
organ doradczy i opiniodawczy prezydenta i rządu RP na uchodźstwie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia