rad

Encyklopedia PWN

republika rewolucyjna proklamowana 7 IV 1919 w Monachium w okresie walk rewolucyjnych 1918–19 w Niemczech;
w Polsce od 1990 wybory przeprowadzane do organów stanowiących gmin;
najwyższy, zwoływany co 2 lata, organ władzy państw. w republikach sow. (1917–22) i ZSRR (do 1936);
ugrupowanie polit., działające 1919–23 gł. na ziemiach wschodniej Polski;
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, na równinach Radomskiej i Kozienickiej (północny skraj miasta), nad Mleczną (prawy dopływ Radomki); siedziba pow. radomskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia