Zjazd Rad Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich
 
Encyklopedia PWN
Zjazd Rad Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich,
najwyższy, zwoływany co 2 lata, organ władzy państw. w republikach sow. (1917–22) i ZSRR (do 1936);
następnie Zjazd Deputowanych Ludowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia