ręczne

Encyklopedia PWN

zespołowa gra sport. dla 2 drużyn po 7 zawodników (w tym bramkarz);
dęty instrument muz. z grupy idiofonów języczkowych (idiofony);
poligr. zestawianie znaków pisma drukarskiego i in. elementów graficznych zgodnie z zasadami edytorskimi (krój i stopień pisma, odstępy między znakami, format kolumny i in.) oraz z projektem typograficznym przyszłej publikacji;
ręczne narzędzie lub maszyna (n. maszynowe) do cięcia wyrobów z różnych materiałów.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
gałąź nauki oraz przemysłu zajmująca się wytwarzaniem półwyrobów i wyrobów włókienniczych (tekstyliów) z surowców włókienniczych,
pomieszczenia oraz zainstalowane w nich urządzenia telekomutacyjne (łącznice) i pomocnicze (zasilające i in.), przeznaczone do zestawiania i rozłączania połączeń pomiędzy łączami doprowadzonymi do centrali;
narzędzie roln. ręczne, konne lub ciągnikowe;
wykonywanie na powierzchni przedmiotów (z metalu, szkła, drewna, gumy, niekiedy kości, kamieni półszlachetnych) zarysów liter, cyfr, stempli, form odlewniczych, form drukowych;
inkunabuł
[łac.],
stary druk sprzed 1501;
pierwszy globalny system radiokomunikacji satelitarnej (osobistej), przeznaczony gł. do obsługi użytkowników wyposażonych w terminale ręczne (kieszonkowe);
proces obróbki plastycznej polegający na kształtowaniu przedmiotów metalowych przez zgniatanie między powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi;
techn. narzędzie ręczne — młotek (np. m. ślusarski, kowalski, blacharski, szewski, kamieniarski) lub narzędzie przenośne z napędem pneumatycznym — młot pneumatyczny do przebijania otworów w murze lub betonie, albo maszyna do obróbki plast. metali przez uderzanie — młot maszynowy.
miotany na odległość przedmiot (amunicja), przeznaczony do rażenia celu lub wykonania innego zadania — np. zadymienia terenu, rozrzucenia ulotek;
dział włókiennictwa obejmujący przerób włókien na przędzę;
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
kamwid, kamera wideo,
urządzenie przenośne, w wysokim stopniu zautomatyzowane, łączące funkcje kamery telewizyjnej i magnetowidu.
przedmiot lub proste urządzenie bezpośrednio oddziałujące na inny przedmiot, który w wyniku wykonywania przez człowieka lub maszynę jakiejś pracy ma ulec zmianie, np. zmienić kształt, wymiary, położenie;
narzędzie ręczne lub maszynowe.

Słownik języka polskiego PWN

prace ręczne «przedmiot w szkole obejmujący zajęcia praktyczne z zakresu szycia, prac stolarskich itp.»
robótki ręczne «haftowanie, szydełkowanie, szycie itp.»
ręczny
1. «wykonywany rękami, bez użycia maszyn»
2. «o przyrządach, narzędziach itp.: uruchamiany lub obsługiwany ręką»
3. «przystosowany do noszenia na ręce lub w rękach»

• ręcznie
broń ręczna «broń noszona i obsługiwana przez jedną osobę»
napęd ręczny «urządzenie do wprawiania w ruch jakiegoś mechanizmu, jakiejś maszyny za pomocą pracy rąk»
piłka ręczna «gra sportowa między dwiema siedmioosobowymi drużynami, w której piłkę rzuca się rękami w kierunku bramki przeciwnika»
ręczny karabin maszynowy «karabin maszynowy lekkiej konstrukcji przystosowany do przenoszenia»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia