psychologiczna

Encyklopedia PWN

system sposobów i metod planowego oddziaływania na poglądy, moralność, postawy narodu przeciwnika w celu spowodowania określonych zmian psychologicznych i ideologicznych, a przez to doprowadzenie do zmiany układu sił politycznych i osłabienia ideologicznego podstaw władzy w danym państwie.
dział akustyki obejmujący badania procesu powstawania wrażeń słuchowych, roli zmysłu słuchu w procesie porozumiewania się, wpływu słuchu na kształtowanie się mowy i in.
teorie w prawoznawstwie rozpatrujące prawo jako zjawisko psychiczne, badane metodami psychol.;
towarzystwo nauk., zał. 1948, z siedzibą w Warszawie (1965–69 i od 1974);
psychol. teoria, wg której świadomość człowieka i jego zachowanie składają się ze zjawisk lub aktów elementarnych („atomów”), łączących się ze sobą w zjawiska i akty bardziej złożone;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia