przybrzeżne morskie

Encyklopedia PWN

hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
dziedzina techniki zajmująca się wydobywaniem surowców mineralnych z dna mórz, a także ich uzyskiwaniem z wody morskiej;
placówka nauk.-badawcza zajmująca się problematyką morza;
budowla na brzegu, wyspie lub dnie morza;
Krynica Morska, do 1958 Łysica,
miasto w województwie pomor., w powiecie nowodworskim, na Mierzei Wiślanej, nad Zalewem Wiślanym i Zat. Gdańską, w Parku Krajobrazowym Mierzei Wiślanej; północno-wschodnia granica miasta jest granicą państw. z Rosją (obwód królewiecki).
mapa przedstawiająca część powierzchni kuli ziemskiej zawierającą oceany, morza lub ich fragmenty wraz z wybrzeżami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia