przemysłowa

Encyklopedia PWN

ekon. oddziaływanie państwa na strukturę i rozwój przemysłu, jedna z sektorowych polityk gospodarczych, oprócz m.in. polityki rolnej i handlowej.
rewolucja przemysłowa, przewrót przemysłowy,
potoczne określenie całości zmian technicznych, ekonomicznych i społecznych będących konsekwencją transformacji gospodarki opartej na wykorzystaniu biologicznych, odnawialnych, źródeł energii (mięśnie, woda, wiatr, drewno) do gospodarki opartej na mineralnych źródłach energii (XVIII–XIX w. — węgiel, XX w. — ropa naftowa);
urb. obszar o dużym skupieniu ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych;
dział akustyki obejmujący problemy związane ze zwalczaniem hałasu i wibracji w zakładach pracy, a także zastosowania ultradźwięków do badań materiałów.
dziedzina techniki zajmująca się wykorzystaniem teoret. zasad automatyki do budowy urządzeń i układów automatyzujących działanie maszyn i instalacji produkcyjnych.
typ cywilizacji kształtujący się od połowy XVIII w., w którym największą rolę odgrywał przemysł fabryczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia